De garagesector is vanouds een mannenbolwerk. Vrouwen moet je er met een vergrootglas gaan zoeken. In technische functies zijn amper 1 op 25 werknemers vrouwelijk, in de administratieve functies is de verhouding 1 op 3.  Een en ander blijkt uit een studie van EDUCAM, het kennis- en opleidingscentrum van de autosector.

De loonkloof is hier ook tastbaar aanwezig.  Op de vloer verdienen vrouwelijke werknemers 12% minder ten opzichte van hun mannelijke collega’s. In de administratie bedraagt het verschil zelfs 13%.

Er zijn nauwelijks vrouwen die kiezen voor een opleiding in de autosector: slechts 1%. Hoewel de beroepen  zoals “plaatwerker koetswerk”, “technicus” en “mecanicien” van voertuigen knelpuntberoepen zijn, zijn er maar weinig vrouwen die de opleiding volgen. Wat kan daaraan worden gedaan?

Het mannelijke imago van de sector en de bestaande stereotypen ten aanzien van vrouwen bemoeilijken de integratie van vrouwen. Er moet dus worden ingegrepen.

Dat kan bijvoorbeeld door de aantrekkingskracht van technische beroepen te verhogen, zoals door het ‘vervrouwelijken’ van functietitels. Ook kan de technische keuze worden gestimuleerd.

Meisjes op jonge leeftijd komen minder in aanraking met technologie dan jongens en bouwen hierdoor minder technische kennis en vaardigheden op. Hierdoor hebben ze de neiging om te geloven dat ze minder goed zijn in techniek.

 

De zoektocht naar stageplaats of werk kan beter worden begeleid.  Uit de studie blijkt dat werkgevers voor een bepaalde job gewoon de meest geschikte m/v willen, of het nu een vrouw of een man is maakt niet uit.

Conclusies

De studie toont aan dat de acceptatie van vrouwen in de autosector wel vooruitgang heeft  geboekt, maar dat vrouwen toch  nog met verschillende hindernissen geconfronteerd worden. Het is belangrijk het mannelijke imago van de autoberoepen en de bestaande stereotypen ten aanzien van vrouwen aan te pakken. Vrouwelijke rolmodellen zijn belangrijk, zodat de meisjes en vrouwen zien dat er effectief vrouwen in de sector werken.