De bocht van Bath heeft zijn naam als gevaarlijkste bocht in de Schelde alle eer aangedaan. Vanmorgen is de CSCL Jupiter, een Chinees schip dat vaart onder de vlag van Hongkong, bijna letterlijk “uit de bocht gevlogen”. Het 366 meter lange containerschip, dat op de terugweg was van de Antwerpse haven en koers zetten naar Hamburg, miste een stuurmanoeuvre, waarschijnlijk door een blokkering van het roer.  Het schip is intussen weer vlot getrokken. Het wordt naar een haven gesleept om na te gaan of het veel averij heeft opgelopen.

Kluif voor de verzekeringsmaatschappijen

Dit ongeval is wellicht een van de spectaculairste scheepsongevallen van de laatste jaren. Het schip lag zo dicht bij de kust dat ramptoeristen er praktisch tot vlak biij konden wandelen bij lage tij. Tot ze door de politie werden tegengehouden. De financiële schade zal allicht bijzonder hoog oplopen. Op dit moment kunnen daar nog geen schattingen over worden gemaakt. Annick Dirkx, communicatieverantwoordeijke van de Antwerpse haven, zegt dat de kosten hoog kunnen oplopen omdat ook in Hamburg de voorziene los- en laadwerkzaamheden niet kunnen doorgaan.

Ook Patrick Blondé, directeur van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen spreekt in Gazet van Antwerpen van een financiële ramp. Volgens Blondé wordt dit een kwestie voor de verzekeringsmaatschappijen. Wellicht moet een zogeheten ‘Nautische Commissie’ tussenbeide komen, die een opdracht kan krijgen van de Antwerpse rechtbank van koophandel.

 

Er waren wel twaalf sleepboten nodig om het gevaarte weer vlot te krijgen. De hele operatie duurde ongeveer een uur.