VEA-congres bespreekt digitale toekomst van de Antwerpse haven

veaVorige week vond het congres plaats van de ‘Vereniging Expediteurs Antwerpen’, met als thema Reinventing Logistics in a Digital Era. Er waren 120 aanwezigen.

Digitalisering is alomtegenwoordig. Niet alleen in de banken- en verzekeringssector sneuvelen banen. Ook de expediteurs moeten durven nadenken  over de gevolgen van digitalisering voor hun sector. In verschillende commissies werd bekeken welke toegevoegde waarde de expediteur in de toekomst zal kunnen bieden. En dat gaat dan over E-commerce en  boekingsplatformen tot innovatie en opleiding.

Tijdens de panelgesprekken werd duidelijk dat de expediteur zal moeten evolueren naar een logistiek consultant die proactief meedenkt met zijn klant. Tegelijk waren de deelnemers het erover eens dat naast de digitalisering kennis en expertise een belangrijke rol zullen blijven spelen.

Binnen onze havengemeenschap beschikken de verschillende bedrijven over een gigantische hoeveelheid aan data. Om die ter beschikking te stellen van alle betrokkenen bij de haven is NxtPort opgericht. Dat wordt een verzamelplaats van gegevens, waar nuttige toepassingen kunnen worden rond gebouwd. De realisatie daarvan wordt overgelaten aan de markt van start- ups, app- ontwikkelaars en IT- providers.

Naast de grote jongens als Amazon en UBER zien we hoe langer hoe vaker kleinere spelers, startups, opduiken die online expeditie- platformen oprichten, vrachtbeurzen in het wegvervoer organiseren, evenals Air BNB voor magazijnen en apps die toelaten om in real time alle tarieven van alle ocean carriers te vergelijken en direct te boeken. Initiatieven die het traditionele businessmodel van de expediteur onderuit halen en zijn huidige toegevoegde waarde onder druk zetten.

Tijdens het panelgesprek werden deze thema’s door enkele specialisten verder uitgediept. Het panel bestond uit Geert De Wilde (Voorzitter VEA commissie logistiek/IT), Sven Verstrepen (Ahlers Belgium), Frank Knoors (Logit One), Barry Van Leuven (Pionira) en Alex Lisitzky (SLiCKss).

Eén boodschap kwam duidelijk naar voren: er is werk aan de winkel voor de meeste bedrijven.  Partnerships met start- ups en IT- providers kunnen hierbij zeker nuttig zijn.

meer info: http://www.vea-antwerpen.be/