Bio.be/essenscia, de federatie van de Belgische life sciences bedrijven, en de Belgian Biosafety Professionals (BBP), de beroepsvereniging van experts bioveiligheid gaan samenwerken om veiligere werkomstandigheden te garanderen voor de werknemers in de biotech-industrie. Beide organisaties hebben een Memorandum of Understanding ondertekend om nauwer te gaan samenwerken rond veiligheidsaspecten in de biotechnologie, zowel voor medewerkers in R&D als in productie.

De samenwerking tussen bio.be/essenscia en de BBP zal zich toespitsen op twee domeinen. Er wordt relevante informatie gedeeld over de nieuwste ontwikkelingen in de biotechnologie en de organisatie van gezamenlijke activiteiten en workshops voor professionals uit de sector. Op die manier willen beide organisaties een referentiepunt zijn voor belangrijke evoluties in de wetgeving die van invloed kunnen zijn op de arbeidsomstandigheden.

“Hoewel onze beide organisaties duidelijk een verschillende rol spelen, hebben ze toch gemeenschappelijke belangen: de verdere professionalisering van het veilig werken met biologische materialen. In de biotechnologie staat respect voor mens en milieu bovenaan de agenda. De gezondheid van labo- en productiemedewerkers is primordiaal om innovatie op een verantwoorde manier mogelijk te maken”, zeggen Frédéric Druck en Tineke Van hooland, secretaris-generaal en voorzitster van bio.be/essenscia.

Met deze samenwerking moet de Belgische expertise op het vlak van bioveiligheid verder worden uitgebouwd en versterkt. Goede werkpraktijken moeten worden gepromoot, met extra aandacht voor risicoanalyses, industriële hygiëne en een optimale veiligheidsuitrusting. “Werken met micro-organismen, bacteriële pathogenen en ander levend celmateriaal vereist nu eenmaal een adequate omkadering”, zeggen secretaris Karen van der Meulen en voorzitster Delphine Beeckman van de BBP.