Verliescijfers voor EuroChem Antwerpen

eurochemMeststoffenproducent EurocChem Antwerpen is diep in het rood gezakt. De gecumuleerde verliezen zijn volgens het recent gedeponeerde jaarverslag in 2014 al opgelopen tot 179 miljoen euro. Het management blijft er rustig bij. De negatieve cijfers zijn kennelijk vooral toe te schrijven aan hoge afschrijvingspercentages. Ook de dure prijzen voor grondstoffen wegen op de rentabiliteit van het bedrijf.

BASF Antwerpen verkocht in 2012 zijn divisie kunstmeststoffen aan de Russische groep Eurochem. De Russen hebben het management over het bedrijf sindsdien flink in handen maar hebben nog niet veel plezier beleefd aan de resultaten van hun Antwerpse dochteronderneming. In het boekjaar 2014 stegen de bedrijfsopbrengsten weliswaar tot 626 miljoen euro en de omzet tot 611 miljoen euro. Onder de streep bleef er evenwel een bedrijfsverlies van 36 miljoen euro over en een nettoverlies van 42 miljoen euro. Omdat de cijfers ook in 2013 al negatief waren zit de groep diep in het rood.

Omdat de afschrijvingen in de komende maanden ongetwijfeld zullen verminderen is de continuïteit van het bedrijf, ondanks twee opeenvolgende negatieve boekjaren gegarandeerd, concludeert het management in haar rapport over de resultaten. Bovendien is de capaciteitsbezetting van de onderscheiden installaties bepaald goed.

EuroChem Antwerpen wordt aangestuurd door gedelegeerd bestuurder Filip Dejongh. Het bedrijf stelt 360 mensen tewerk.