Vervoer over Albertkanaal steeds meer gecontaineriseerd

albertjetjeMet een trafiek van nog slechts 35 miljoen ton heeft het Albertkanaal een moeilijk jaar 2014 achter de rug. De globale tonnage is met 3,5% gedaald. Een en ander is vooral het gevolg van de snelle val van de staaltrafiek op Luik. Door het stilleggen van de Luikse hoogovens is zowat 3 miljoen ton aan tonnage weggevallen.

Toch blijken de toekomstperspectieven voor het kanaal vrij goed. Een en ander blijkt vooral uit het feit dat de containertrafiek onafgebroken blijft stijgen. Verleden jaar werd 417.000 TEU of 4,3% meer vervoerd over de waterweg. In de afgelopen jaren werd zwaar geïnvesteerd in de modernisering van de infrastructuur. Zo werd het traject tussen Wijnegem en Antwerpen verbreed. 28 van de 63 bruggen over het Albertkanaal zijn ondertussen verhoogd tot 9,10 meter.

Vooral de containertrafiek maakt gebruik van de gemoderniseerde infrastructuur. Met name de producent van sportschoenen Nike verhoogt zijn verwerkingscapaciteit in Laakdal en zal een en ander vooral via containers laten gebeuren.

De relatieve achteruitgang van de vervoerscijfers zijn tevens ingegeven door de daling van de trafiek aan vaste brandstoffen en meststoffen. Dat er liefst 24% minder vaste brandstoffen vervoerd werden heeft eveneens te maken met de neergang van de Luikse staalindustrie. Die werd namelijk via het Albertkanaal bevoorraad met steenkool.

Ook het vervoer van bouwmaterialen en voedingswaren zat in een negatieve spiraal.