Vlaams minister-president Geert Bourgeois, tevens minister van Onroerend Erfgoed, geeft een premie van 3.338.789,25 euro aan de gemeente Essen voor de restauratie en herbestemming van een goederenloods van de NMBS. De loods werd gebouwd in het begin van de 20ste eeuw in neorenaissancestijl. Sinds 2003 is ze beschermd als monument. Het gebouw krijgt een herbestemming als brouwerij.

Historiek

Essen was in de 19de eeuw een belangrijke grenspost aan de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal. Hiervoor werden een station, douanepost en quarantainestallen gebouwd vlakbij het centrum van de gemeente. In het begin van de 20ste eeuw is daar een bakstenen langgerekte goederenloods in neorenaissance-stijl aan toegevoegd. De loods diende als overladingsloods. Vanaf 1975 werden die taken overgenomen door andere locaties nabij Antwerpen.

Herbestemming

“Herbestemming is de ideale manier om een erfgoedlocatie nieuw leven in te blazen,” zegt minister-president Bourgeois. “Daarom ging het gemeentebestuur op zoek naar een partner die het gebouw een nieuwe functie wou geven met respect voor het industriële karakter van de loods. Onder begeleiding van Kempens Landschap vzw volgde een open oproep in 2015. Daaruit vloeide de idee voort om een brouwerij in de loods te realiseren.”

Het eigenlijke brouwproces zal voornamelijk plaatsvinden in de spoorbedding van het gebouw. De kades of perrons zullen dienst doen als opslagruimte. In het zuidelijke deel van de loods waren oorspronkelijk afzonderlijke kantoorruimtes op de beide perrons aanwezig. In de oostzijde van het perron worden opnieuw kantoorruimtes ondergebracht. In het westelijke deel wordt een proeflokaal ingericht.

De goederenloods fungeert als locatie voor een Europees proefproject rond energie-efficiëntie. Dit project heeft als doel de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare erfgoedcomplexen in Nederland en Vlaanderen te bevorderen.