Vlaamse havens en Voka gaan samenwerken

nicolas saverysVoka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, en de Vlaamse Havenvereniging vzw gaan structureel samenwerken. De koepel van private havengemeenschappen van de vier Vlaamse zeehavens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, wordt daardoor de ‘Voka-Havenvereniging’.

“Het is de bedoeling om samen een sterk platform van havenbedrijven en havengerelateerde bedrijven te vormen, om tot een gestructureerder beleid en betere randvoorwaarden te komen voor deze ondernemingen”, stellen Nicolas Saverys (voorzitter Voka-Havenvereniging) en Michel Delbaere (voorzitter Voka).

“De status van Vlaanderen als draaischijf voor internationale handel is voor een groot stuk te danken aan de aanwezigheid van onze havens en de vele havenondernemingen die er actief zijn en de toegevoegde waarde genereren. We weten dat havens worden gekozen door verladers en logistieke dienstverleners in functie van hun performantie voor supply chains. Onze bedrijven hebben daarom nood aan goede randvoorwaarden zoals een performante douane, een moderne havenarbeidsorganisatie, een efficiënt loodswezen, goede infrastructuur en hinterlandverbanden en de juiste IT-systemen. Door een structurele samenwerking met Voka, willen we met meer impact kunnen wegen op het beleid rond deze thema’s”, aldus Nicolas Saverys, voorzitter van het nieuwe samenwerkingsverband.

Voka-voorzitter Michel Delbaere beaamt de meerwaarde van de samenwerking: “Voka gaat volop voor economische groei, als motor van onze welvaart. Internationalisatie is een belangrijke drijver van groei en met onze zeehavens hebben we unieke poorten die toegang geven tot de hele wereld. We moeten verder investeren in de uitbouw van onze havens, in de ontsluiting naar het hinterland, in een nog betere supply chain en in een betere samenwerking tussen de havenbesturen. Daar ligt dus ook voor de overheden een belangrijke rol te vervullen. Met de specifieke werking van de Voka-Havenvereniging zullen we ons daar maximaal voor inzetten.”

Voka en de Vlaamse Havenvereniging werkten eerder dit jaar een toekomstvisie en strategie uit, gebaseerd op vier hefbomen: investeren in maar ook beter benutten van infrastructuur; ICT als supply chain facilitator en Vlaanderen laten evolueren tot een ‘douane smart hub’;
competitieve havens die goed samenwerken, een gemeenschappelijke hinterlandstrategie uitwerken en zorgen voor de juiste randvoorwaarden; de versterking van knowhow door volop in te zetten op bundeling van kennis en B2B samenwerking.

“Het zijn die visie en strategie die de basis hebben gevormd voor de structurele samenwerking en de oprichting van de Voka-Havenvereniging”, stelt Rudi De Meyer, directeur van de Voka-Havenvereniging. “We hebben nu het juiste forum om deze ambities waar te maken en er concrete invulling aan te geven. Alleszins willen we vanuit de behoeften en verwachtingen van onze bedrijven hard inzetten op die gemeenschappelijke hinterlandstrategie en willen we aanjager zijn van projecten die kunnen bijdragen tot de realisatie van Vlaanderen als logistieke draaischijf in Europa.”

“We hopen dat de Vlaamse en federale overheden en administraties in de Voka-Havenvereniging een partner zien die kan helpen bij het realiseren van de ambitieuze doelstellingen in de regeer-akkoorden en beleidsnota’s inzake de logistieke roeping van onze regio”, vult voorzitter Nicolas Saverys aan.

De Voka-Havenvereniging wordt aangestuurd door een stuurgroep met naast de voorzitters van de drie havencellen, nl. Walter Van Mechelen (Alfaport), Guy Bontinck (Havenraad Oost-Vlaanderen), Marc Adriansens (Havenraad West-Vlaanderen) en vijf bedrijfsleiders, nl. Luc Jacobs (DHL Global Forwarding Belgium & Luxemburg), Xavier Van den Avenne (Eurosilo/VdAvenne Commodities), Jan Van Mossevelde (PSA Antwerp N.V.), Eugène Vanfleteren (CMA CGM Benelux) en Steven Verhelst (Verhelst Logistics).

Omdat er ook heel wat belangrijke sociale dossiers zijn, zoals modernisering van de havenarbeidsorganisatie en betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, zal ook Paul Valkeniers, voorzitter van het Werkgeversverbond der Belgische havens en van de Werkgevers-federatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek, deel uitmaken van de Stuurgroep.