De Jan Vlemincktoren in Wijnegem wordt gerestaureerd en krijgt daarvoor een subsidie van bijna een miljoen euro van de Vlaamse regering. Zowel de ruimtes in de toren als de buitenkant van het gebouw worden volledig opgeknapt. De restauratie is dringend omdat er instortingsgevaar dreigt. Na de restauratie zal het monument gebruikt worden als kantoorgebouw. Er komt ook een polyvalente ruimte. 

De Jan Vlemincktoren maakte in de 15de eeuw deel uit van een middeleeuwse hofstede, het Hof Ter Borcht. Dit verdween vrij snel en maakte plaats voor het Wijnegemhof in de 16de eeuw. Dat hof was het bezit van Jan Vleminck, een Antwerpse rijke koopman. Het was een omwald waterkasteel in Spaanse stijl dat in 1856 werd afgebroken. De Vlemincktoren, een duiventoren, en het koetshuis bleven tot vandaag bewaard. Het bijhorende park werd in Engelse landschapsstijl in 1845 aangelegd en de Vlemincktoren kreeg op dat ogenblik zijn huidig neogotisch uitzicht. Tijdens het ancien régime was het houden van duiven streng gereglementeerd. De aanwezigheid van een duiventoren op de site was een teken van rijkdom.

De Vlemincktoren is in 1978 beschermd als monument en ligt in een beschermd landschap. De gemeente Wijnegem is sinds 2001 eigenaar van de toren. In 2013 is een landschapsbeheersplan opgemaakt waarin de restauratie en herbestemming van de toren zijn opgenomen.