Antwerpen – In de provincie Antwerpen en de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn in zeven steden negen GrensInfoPunten (GIP’s) geopend. Die informeren grensarbeiders en werkgevers zodat ze over de grens aan de slag kunnen om de regionale economie te versterken. Dagelijks pendelen zo’n 10.000 inwoners vanuit Antwerpen richting Nederland en 4.000 Nederlanders naar onze provincie.

Ludwig Caluwé, Gedeputeerde voor economie Provincie Antwerpen: “Terwijl vele inwoners richting Hasselt, Antwerpen of Brussel de files intrekken om er te gaan werken, liggen er soms arbeidskansen dichter in de buurt voor het grijpen. Niet alleen in de eigen regio, maar denken we maar aan de economisch bloeiende regio’s net over de grens richting Eindhoven, Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen-op-Zoom.”

Eerstelijnsadvies

Grensarbeiders en werkgevers kunnen in de GIP’s terecht voor gratis informatie over wonen en werken aan de andere kant van de grens. Het gaat dan vooral over sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. De GIP’s vormen op die manier een laagdrempelig netwerk van infopunten waar eerstelijnsadvies kan worden ingewonnen.
Op www.grensinfopunt.eu kan je je gemeente invullen om een overzicht te krijgen van GrensInfoPunten in jouw buurt.

Arbeidsmobiliteit

Een gedegen informatievoorziening via de grensinfopunten maakt een grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van burgers, en ook bedrijven mogelijk. De GIP’s zijn verbonden met een netwerk van officiële instanties die vragen op een wettelijk correcte manier kunnen beantwoorden. Vaak zijn de wetgevingen van België en Nederland niet op elkaar afgestemd. Denk maar aan de beruchte pensioenval, die ontstaat door het verschil in wettelijke pensioenleeftijd tussen België (65 jaar) en Nederland (67 jaar). Ook op het vlak van kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, ziekteverzekering en belastingen zijn er soms grote verschillen. De GIP’s kunnen hierin duidelijkheid brengen.
Het netwerk aan GIP’s kwam tot stand dankzij Europese steun in het Interreg-project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland. De provincie Antwerpen coördineert de oprichting.

Plechtig moment

Recent vond een plechtig moment plaats met de betrokken partners bij het project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland in de regio Noord-Brabant en Antwerpen, om aan te kondigen dat ze de intentie hebben om te blijven samenwerken rond grensarbeid. Die partners (zie foto) zijn: de gedeputeerden van beide provincies Ludwig Caluwé en Bert Pauli, de toplui van VDAB en UWV Werkbedrijf Fons Leroy en Tof Thissen, de burgemeesters van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau en de adviseurs van vakbonden, VDAB en Nederlandse gemeenten, die de effectieve grensinformatievoorziening in de GIP’s doen.