De voorbije tien jaar zijn de overheidsuitgaven gemiddeld met 2,1% gestegen. Er is in die periode dus niet veel bespaard door onze regeringen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen. Onze primaire overheidsuitgaven, dat zijn de overheidsuitgaven zonder de rentelast, stegen met gemiddeld 2,1% per jaar.

Sinds begin van deze legislatuur is er wel een trendbreuk merkbaar. Maar de trend is nog altijd licht stijgend. Voka roept dan ook op om werk te maken van een duidelijke uitgavennorm. “Als we echt duurzaam willen saneren, moeten we niet kijken naar het begrotingsevenwicht maar naar de uitgaven. Een uitgavennorm zou alvast een betere indicator zijn om de gezondheid van onze overheidsfinanciën te meten.” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

 

“We moeten ons begrotingsbeleid fundamenteel anders sturen.” aldus Hans Maertens. “Een netto-uitgavennorm zou een veel betere indicator zijn om de overheidsfinanciën gezond te maken”. Meevallers aan de inkomenszijde, bv. door betere belastinginkomsten als gevolg van hogere economische groei, of een daling van de rente waardoor de intrestbetalingen op de overheidsschuld dalen kunnen op die manier niet als excuus worden ingeroepen om minder te besparen. 

“Onze studie toont aan dat er nog veel werk op de plank ligt,” aldus Hans Maertens. “Hoewel we een duidelijke kentering zien, blijft de weg naar een echt gezonde begroting nog lang. De volgende regeringen zullen duidelijke keuzes moeten maken. Een uitgavennorm zou alvast een eerste belangrijke stap zijn om werk te maken van een transparant en ambitieus begrotingsbeleid.”