In het noorden van Antwerpen is de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) gestart met de sanering van het Lobroekdok. Het gaat om voorbereidende werken voor de aanleg van de Oosterweelverbinding er kan starten. De komende 18 maanden zal er 220.000 kubieke meter verontreinigd slib worden verwijderd. Er moeten ook 17 boten geborgen worden die in de loop der jaren in het dok zijn gezonken. De werken kosten 3,1 miljoen euro.

Bij de aanleg van de Oosterweelverbinding zal de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van het Lobroekdok naast het Sportpaleis verdiept worden aangelegd in een sleuf en tunnels. De sleuf zal gedeeltelijk in het dok worden gelegd. Het Lobroekdok is echter sterk vervuild. Omdat de werkzaamheden het vervuilde slib verder zouden kunnen verspreiden, wordt er nu eerst al een sanering uitgevoerd. De grond wordt uitgebaggerd tot op de kleilaag en vervolgens met schepen weggevoerd naar slibverwerker Amoras in het Antwerpse havengebied. De geborgen boten gaan naar een sloopwerf in Hoboken.

Het verdiept aanleggen van de Antwerpse ring zal tot gevolg hebben dat het Lobroekdok zijn verbinding met het Albertkanaal verliest. Daarom wordt er een kanaal aangelegd dat een verbinding met het Asiadok tot stand brengt, zodat overtollig water van een waterzuiveringsstation en de afwatering van de R1 nog uit het Lobroekdok weg kan. Het gebied aan de andere kant van het Lobroekdok, dat er nu wat desolaat bijligt, wil de stad Antwerpen na de werken herinrichten als zone met woningen, recreatie en andere bedrijvigheid.