"Autosector moet voormalige Opel-site aanpakken"

opel opelDe site van het enkele jaren geleden gesloten autobedrijf Opel Belgium in Antwerpen ligt er troosteloos bij. In het licht van de beter dan verwachte productiecijfers van de auto-ondustrie pleit Agoria er alvast voor om de fabriek bij voorkeur een nieuwe kans te geven als automontagebedrijf.

Het terrein en de montagehallen van de voormalige autofabriek zijn nu in handen van het Antwerpse Havenbedrijf. Dat is intensief op zoek naar kandidaat-investeerders voor de site. Van de kant van de werkgeversfederatie Agoria wordt alvast gepleit om de voorkeur te geven aan een autobedrijf dat de montage aan de Noorderlaan zou kunnen hervatten. Agoria verwijst in dit opzicht naar de stijging van de productiecijfers van auto’s in de vier nog overblijvende autofabrieken. Tijdens het eerste halfjaar werden liefst 20.000 meer auto’s geproduceerd dan tijdens diezelfde periode van 2013. “Dat duidt erop dat België als autoland echt nog wel een toekomst heeft,” heet het.

Alvast Rudi Kennes, de voormalige vakbondsafgevaardigde van Opel Belgium sluit zich daarbij aan. Tijdens een interview met de televisiezender ATV hield Kennes het erbij dat de structuur van de fabriek vooral voor autobedrijven interesseant kan zijn. “Bovendien moet je ervan uitgaan dat de toegevoegde waarde van een industriële job veel groter is dan die van een job in de dienstensector. Om evenveel toegevoegde waarde te realiseren in de dienstensector als in de industrie heb je zes bedienden nodig in vergelijking met één arbeider.” Vandaar zijn optie om van de vestiging van winkels of kantoorgebouwen op de Opel-site bij voorkeur slechts Plan-Z te maken en de absolute voorkeur te geven aan industriële productie.

In afwachting vreest Kennes dat er vandaag weinig te gebeuren staat. Zo lang er geen Vlaamse regering is zullen er weinig initiatieven genomen worden. “Tenzij men in alle discretie toch zou bezig zijn. Maar ik heb daar geen aanduidingen voor.”