De War for Talent is heviger dan ooit. Bedrijven zoeken mensen met specifieke talenten en vaardigheden en die mensen zijn schaars . Gevolg: er zijn meer vacatures dan er kandidaten zijn om ze in te vullen. 

Voor Page Group, een van de grote spelers wat rekrutering betreft, zijn dat evenzovele uitdagingen. Page Group bestaat ruim veertig jaar en is opgericht door de Londenaar Michael Page, en is ondertussen actief in 36 landen.

Het bedrijf werkt op drie rekruteringsniveaus: senior executives, middle management en uitvoerend personeel – dit gebeurt onder de namen Page Executive, Michael Page en Page Personnel. In de Antwerpse vestiging van de groep voor de afdeling Page Personnel is recent de ‘Procurement and Supply Chain’ activiteit opgestart, de markt voor operationele logistieke beroepsprofielen.

“We willen die afdeling uitdrukkelijk op de kaart zetten als aparte specialisatie” zegt executive manager Benjamin Verpoort. “En we hebben daar ook een team van zes experts, mannen en vrouwen, opgezet. Onder Procurement and Supply Chain valt een hele waaier van logistieke functies, zoals expeditie, planners, warehousing, aankopers.

De jobvereisten zijn veel hoger dan vroeger

“We hebben uiteraard de haven hier in Antwerpen die voortdurend op zoek is. Bijvoorbeeld naar mensen die de goederenbewegingen van A tot Z kunnen beheren, vanuit de haven en via het spoor, het baantransport als via de binnenwateren” zegt managing consultant Wim Schryvers.

Maar het is ruimer dan de haven: er zijn de grote bedrijven uit sectoren als chemie, voeding, automotive enz. in de bredere Antwerpse regio actief, die ook mensen nodig hebben met logistieke competenties. “Er is een nijpend tekort aan deze profielen, mensen zowel op bachelor als op master niveau. Mensen ook die hun talen kennen en de nodige flexibiliteit aan de dag kunnen leggen.”

“We investeren veel tijd in de interviews die we afnemen van onze kandidaten” zegt Wim Schryvers. “Het is een investering in de toekomst. We peilen bijvoorbeeld naar de ambities van de kandidaten op lange termijn. We geven hen ook advies op basis van onze diepgaande kennis en ervaring in de markt. Later kan er een vacature uit de bus komen die voor de kandidaat in kwestie wel geschikt is”.

“Het is veel moeilijker geworden dan vroeger om bepaalde operationele profielen te vinden”, zegt Benjamin Verpoort. Een jaar of vijftien geleden was het veel makkelijker om mensen met de juiste vaardigheden te vinden. Maar nu is de jobinhoud veel technischer en gespecialiseerder geworden. De ‘eenvoudige’ jobs zijn ofwel geautomatiseerd, of ze zijn geoutsourced naar het buitenland. De jobs die we nu hier terugvinden, hebben een hogere toegevoegde waarde.

Rekruteren aan de schoolpoort

Kort op de bal spelen is de boodschap in de rekruteringsbusiness. Dat wil ook zeggen aanwezig zijn in de hogescholen en universiteiten, vaak nog voor het afstuderen.
Benjamin Verpoort: “We begeleiden die jonge kandidaten ook in het zoeken naar een gepaste job. Wij hebben zicht op de arbeidsmarkt en die jonge mensen weten soms nog niet precies wat ze willen. We zijn van plan om tijdens dit academiejaar en rondetafel te organiseren met hogescholen en industrie, zodat studenten een ruime kijk hebben op wat de markt aan beroepsmogelijkheden te bieden heeft. Heel vaak worden onze kandidaten later ook onze klanten. Wij bezorgen ze een job, en wanneer ze na enkele jaren doorgegroeid zijn, komen ze weer bij ons aankloppen om voor hen de juiste mensen te zoeken. Zo is de cirkel rond.”