WCO-huis helpt bedrijven uit moeilijkheden

sabinetjeDe economische conjunctuur is aan een heropleving toe maar voor veel bedrijven is het nog altijd vechten tegen een dreigend faillissement. De wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen (WCO) kan allicht nog een uitweg bieden. Nogal wat bedrijfsleiders zien bijwijlen echter het bos door de bomen niet meer. Het WCO-huis speelt daarop in. Een aantal onafhankelijke experten hebben zich bijeengezet en menen compententies te kunnen aanbieden om bedrijven in moeilijkheden terug gezond te maken.

De experten van het WCO-huis hebben een jarenlange ervaring in juridische en financiële aangelegenheden en in crisismanagement. Dit zijn competenties die een onderneming terug op het goede pad kunnen helpen. Omdat de partners perfect op elkaar afgesteld zijn verloopt de communicatie tussen de verschillende disciplines efficiênt en snel.  “Het gaat ons in dit opzicht om een totaalaanpak”, zegt zaakvoerdster Sabine Van Buynderen. “Het gaat er niet enkel om dat het plaatje juridisch klopt maar dat ook de zaken die het bedrijf in moeilijkheden gebracht hebben op een fundamentele wijze aangepakt worden.”

Het WCO-huis wordt gerund vanuit Aartselaar en draait op de partners Michaël Bremans, Christel Gysbrechts, Frederic Van Hoorebeke, Mark Van Hool en Philippe Van Den Broeke.  Die experten zorgen voor haalbaarheidsstudies, een grondig financieel assessment,  WCO-begeleiding, strategisch en commercieel advies, het zoeken naar investeerders of partners, crisismanagement en nazorg.

Wat daar financieel tegenover staat? “Doordat elke WCO uniek is, is het moeilijk om a priori een exacte kostprijs te geven.  Na een eerste contact bekijken we welke experten het best ingezet worden . We maken vervolgens een inschatting van de tijd die zij wellicht zullen nodig hebben om het dossier te begeleiden. Op basis hiervan maken wij een offerte op die kan bestaan uit een forfaitaire prijs of een uurtarief. Er kan ook gewerkt worden met een resultaatsgebonden vergoeding.”