Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen organiseert vanaf 23 oktober de Week van de Bedrijfsoverdracht.  

Agentschap Innoveren en Ondernemen beoogt drie doelen

Met dit initiatief wil het Agentschap eerst en vooral ondernemers aanmoedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken en erover te praten. In de tweede plaats wil het ondernemers kansen geven om zich te informeren over verschillende aspecten van bedrijfsoverdracht en tenslotte ook dienstverleners op dat vlak zichtbaar maken.

Welke ondernemingen worden overgelaten in Vlaanderen?

KeFiK, het Kenniscentrum voor Financiering van kmo, publiceerde een studie over welke ondernemingen overgelaten worden in Vlaanderen. In de komende jaren moeten we ons voorbereiden op een ‘boom’ op de overnamemarkt. Dit biedt perspectieven voor overnemers want overgedragen ondernemingen hebben een grotere overlevingskans dan nieuw gestarte ondernemingen. Maatschappelijk is er ook een verschil, want overgedragen ondernemingen werven meer en sneller personeel aan.

Het KeFiK raamt het totale aantal Vlaamse ondernemingen dat de komende tien jaren op basis van de leeftijd van de ondernemer maatregelen moet nemen om het overleven van de activiteit te garanderen, op 95.650 natuurlijke personen en 95.903 rechtspersonen. Het grootste aantal overdraagbare rechtspersonen bevindt zich in Antwerpen. Voor natuurlijke personen is dat West-Vlaanderen.

Op basis van de balansgegevens van 2010 evalueerde het KeFiK de financiële gezondheid van de overdraagbare ondernemingen-rechtspersonen. 35% had in 2010 een negatief resultaat; 15% maakte meer dan € 100.000 winst. De omzet is ongeveer gelijkmatig verdeeld over de categorieën <100.00; 100.000-500.000; >500.000.

Het KeFiK schat de sociale impact van een slechte voorbereiding van het overdrachtsproces bij ondernemingen-natuurlijke personen in België op ongeveer 30.542 banen en 19.162 voltijdse equivalenten (VTE), de zelfstandige zélf niet mee gerekend. Voor de rechtspersonen bedraagt de schatting 671.202 banen en 551.914 VTE. Samen gaat het dus in België over ongeveer 700.000 banen, goed voor ongeveer 570.000 VTE.

Activiteiten in de Week van de Bedrijfsoverdracht

Elke dag vinden verschillende infosessies, workshops en andere evenementen plaats, verspreid over gans Vlaanderen. In de regio Antwerpen wordt onder meer besproken hoe je best een horecazaak overlaat of een familiale bedrijfsoverdracht regelt en welke de juridisch-fiscale en financiële aandachtspunten zijn bij een overdracht . Het volledige programma vind je hier.