Veel werkzoekenden koesteren ondernemingsambities, zo blijkt uit cijfers van de VDAB. Maar het aantal werkzoekenden dat uiteindelijk kiest voor een zelfstandige baan blijft schommelen tussen de 2 en 3 procent. Het financiële risico is uiteindelijk te groot voor deze groep.

Minister Muyters werkte nu een premie uit om hen aan te moedigen toch die stap te zetten. De premie start op het moment dat de werkzoekende zich inschrijft als zelfstandige in hoofdberoep. “Op dat moment is de inkomensonzekerheid het grootst, dus zorgen we ervoor dat de premie dan ook het hoogst zal zijn. Het eerste kwartaal krijgt de werkzoekende elke maand 1.000 euro. Daarna daalt het bedrag elk drie maanden met 100 euro, om na twee jaar volledig uit te doven.

Op kruissnelheid heeft minister Muyters voor deze premie 20,5 mijoen euro beschikbaar. Van de werkzoekende wordt een engagement verwacht: ze moeten eerst met succes een ondernemerschapstraject doorlopen, zoals bijvoorbeeld “Maak werk van je zaak”. Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt hun slaagkansen. Tijdens deze opleiding wordt ook de haalbaarheid van hun businessplan onder de loep genomen.