Antwerpen – Het ziekteverzuim in België is de laatste tien jaar met 33% gestegen. Zo was de Belgische werknemer in 2008 gemiddeld 9,4 dagen afwezig op het werk. In 2017 was dat 12 dagen. Vooral het langdurige ziekteverzuim gaat in stijgende lijn. Het korte ziekteverzuim blijft zo goed als ongewijzigd.  De cijfers komen van HR-dienstenverlener SD Worx. 

Het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, bereikte vorig jaar een piek: liefst 11,7% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte. 

De overheid onderkent het probleem en neemt maatregelen. Langdurig zieken worden geholpen bij de re-integratie. Sommige bedrijven nemen pro-actieve maatregelen. Zo brengt pakketbezorger DPD Belgium het ziekteverzuim in kaart.

Wim Focquet, HR Director bij DPD Belgium: “De impact van ziekteverzuim op de dagelijkse werking voor een logistieke speler als DPD is groot. Door de verzuimhistoriek in kaart te brengen, mogelijke verbanden bloot te leggen en daarop in te spelen, kunnen we het verzuim terugdringen”.

Ziekteverzuim kost werkgevers gemiddeld duizend euro per voltijdse werknemer

Katrien Cloet, HR Analytics Consultant bij SD Worx: “Die toename van het brengt voor de bedrijven een niet te onderschatten kost met zich .Het ziekteverzuim in 2017 kostte de Belgische bedrijven gemiddeld 1.010 euro per voltijdse werknemer. Het is dus belangrijk dat zowel de overheid als werkgevers blijven inzetten op maatregelen. De data zijn voorhanden, de technologie om daar slimme dingen mee te doen bestaat. Het is een kwestie van ze te gebruiken.”