Zoveelste aflevering in de Corsan-saga

corsanDe zoveelste aflevering in de Corsan-saga: het Antwerpse filmbedrijf  is ei zo na failliet. De Antwerpse rechtbank van koophandel aanvaardt het reorganisatieplan niet, wat betekent dat Corsan niet langer bescherming geniet tegen zijn schuldeisers. Maar wellicht zal het bedrijf beroep aantekenen. De rechtbank hechtte geen geloof aan de belofte van een investeerder om 2 miljoen dollar neer te tellen voor de film ‘Emperor’, die gedeeltelijk in Gent gedraaid werd. De belofte was nl. niet ondertekend.

De schuldeisers keurden het reddingsplan twee weken geleden wel goed, waardoor Corsan in principe een doorstart zou kunnen maken. Maar volgens de voorlopige bewindvoerders heeft Corsan geen geld meer op de rekeningen. Het filmbedrijf kan dus wel in beroep gaan tegen de beslissing van de rechtbank. Waarnemers verwachten dat dit ook zal gebeuren. In dat geval moeten de aandeelhouders wel opnieuw geld pompen in het filmbedrijf om zijn lopende schulden te betalen. Zoniet kan Corsan alsnog failliet verklaard worden.

Corsan haalde via het taxsheltersysteem de afgelopen jaren bij investeerders miljoenen euro’s op. Zo’n 1.300 vrije beroepers en bedrijven dienden eerder 2.400 schuldvorderingen in voor meer dan 200 miljoen euro. Tot overmaat van ramp eist de fiscus bij die gedupeerden nog eens achterstallige belastingen op, vermeerderd met nalatigheidsinteresten en een boete. De investeerders kregen immers onterecht een belastingvoordeel via de taxshelter, meent de fiscus. De films van Corsan werden nooit gemaakt, of voldeden niet aan de voorwaarden. Wordt dus zeker nog vervolgd.