Staal of beton? Welk materiaal is het meest geschikt om brandveilig te bouwen?

Staal versus beton, een eeuwige discussie

Staal of beton. Een eeuwige discussie als het om brandveilig bouwen gaat. Stel, je hebt plannen voor een nieuw bedrijfsgebouw. Uit welk materiaal moeten de structuren van je gebouw dan bestaan om brandveilig te bouwen? Welk materiaal moet je nu kiezen met het oog op brandveiligheid?
We laten Gert Janssen, directeur Engineering & Ontwikkeling bij Mathieu Gijbels en onze specialist inzake brandveilig bouwen, aan het woord over dit vraagstuk.

Gert Janssen

Gert Janssen, directeur Engineering & Ontwikkeling

Gert Janssen: “Uiteraard is de vraag of je best voor beton of staal kiest afhankelijk van project tot project. Wel bestaan er enkele algemene vuistregels. We zetten ze even op een rijtje”.


Brandweerstand van beton en staal

Gert Janssen: “Beton heeft een vrij grote intrinsieke brandweerstand (ongeveer een uur), onbehandeld staal heeft een intrinsieke brandweerstand van een kwartier. Wil je een stalen kolom of balk dezelfde brandweerstand geven als zijn betonnen variant, dan kan je dit reeds eenvoudig doen door de stalen kolom brandwerend te verven of te bekleden met een brandwerende beplating, zoals bijvoorbeeld bepaalde gipsplaten. Je kan stalen elementen ook overdimensioneren. Dit wil zeggen dat de ingenieur ze zo berekent dat ze wel een brandweerstand hebben. Stalen buis- en kokerkolommen kan je tenslotte ook nog vullen met beton zodat je toch de esthetische voordelen van een ronde of vierkante stalen kolom hebt, gecombineerd met de vereiste brandweerstand. Gebouwen, waarvan de structurele elementen hoge brandweerstanden moeten hebben (vanaf twee uur) bouw je best in beton of behandeld staal. Dit geldt vooral voor hoge gebouwen (hoger dan 25 meter), ondergrondse verdiepingen, en sommige onderdelen van industriële gebouwen. Moet je deze hoge brandweerstanden niet halen, is een stalen draagstructuur zeker evenwaardig aan een betonstructuur.

Soms is staal zelfs de beste keuze voor een brandveilig gebouw. Zo moeten industriële gebouwen in geval van brand bijvoorbeeld instorten naar binnen toe. Dit is erg belangrijk voor de brandweer. De brandweer moet het gebouw vrij dicht kunnen benaderen zonder het risico dat ze bedolven worden onder de brokstukken van het instortende gebouw. Welnu, een stalen structuur zal altijd naar binnen toe bezwijken, terwijl een betonnen gebouw eerder de neiging zal hebben om naar buiten te vallen. Een bijkomend voordeel van een stalen structuur is dat je ziet wanneer ze begint in te vallen, en dat het invallen geleidelijk gebeurt. Een betonnen structuur zal plots bezwijken, zonder verwittiging. Hierdoor is een stalen gebouw dat brandt, veiliger te betreden dan een betonnen. Nog een ander voorbeeld: Stel dat je een kantoor wil bouwen in een betonnen hal (box in a box). De brandscheiding tussen beide moet meestal twee uur zijn. Het dak van de hal, dat over het kantoor doorloopt, mag in geval van brand het dak van het kantoor, dat de scheiding tussen beide volumes vormt, niet doen instorten. Je kan je wel voorstellen dat een betonnen ligger, die instort op het dak van het kantoor, door de impact bijzonder hoge krachten hierop veroorzaakt, die erg moeilijk te begroten zijn. Een stalen ligger zal echter gaan plooien en eerder zachtjes op het dak van het kantoor terecht komen. Staal is hier dus een brandveiligere oplossing dan beton.

Ons advies?

“Gert Janssen: Gebouwen die een grote brandweerstand moeten halen (bijvoorbeeld gebouwen hoger dan 25 meter), kan je in beton of behandeld staal bouwen. Moet je echter weinig brandweerstand halen (bijvoorbeeld bij industriële hallen), dan kan je best voor staal opteren. Staal is zeker niet altijd nadelig ten opzichte van beton, meer zelfs, vaak is staal zelfs de beste oplossing.

Brandveiligbouwen.be

Gert Janssen: “Natuurlijk komt er veel meer bij kijken als het over de brandveiligheid in een gebouw gaat. Deze complexe materie is niet zomaar eenvoudig te reduceren tot één artikel. Wij hebben er bij Mathieu Gijbels zelfs een volledige website aan gewijd. Deze website – brandveiligbouwen.be – loodst toekomstige bouwheren en architecten door de normeringen en bepalingen rond brandveilig bouwen. Ook bespreken we een aantal cases en geven we adviezen.
Dus, wil je meer lezen over brandveiligheid in industriële gebouwen? Surf dan naar www.brandveiligbouwen.be of stel je vraag via email op info@brandveiligbouwen.be.”